Wie zit er achter De Werkplaats

Wie zit er achter 'De Werkplaats'

Ik ben Jan Gerrits, getrouwd, vader van vijf kinderen (inclusief onze pleegzoon) en grondlegger van 'de Werkplaats'.

Op dit moment ben ik ook groepsleider bij Sprank. 
Daarnaast zijn wij thuis een pleeggezin voor jongeren.
Ook zit ik in het dagelijks bestuur van Focus (www.focushardenberg.nl).

Als opleiding heb ik de SPH doorlopen aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Hier ben ik afgestudeerd in christelijk jeugd- en jongerenwerk.
Daarna heb ik een coachingsopleiding gevolgd aangevuld met modules in pastoraat. 
Veel ervaring heb ik opgedaan in het kerkelijk jongerenwerk en door vier jaar te dienen als ouderling in de GKV in Heemse.

In veel zaken ben ik op zoek naar het achterliggende probleem of de achterliggende uitdaging.

Hierbij zet ik vooral in op oplossingen en vanuit de opleiding gebruik ik de kernkwadranten, werk ik met de DISC en de logische niveaus.

Ik zou mezelf omschrijven als  'generator van ideeën': 
Een denker, origineel en strategisch, sterk innovatief gericht.

Methodisch werken, goed luisteren, zaken bijbels bekijken, alsook het eigen proces van zoeken naar passie heb ik als ingrediënten voor 'de Werkplaats'. Verder werk ik veel en graag samen met een aantal partners als het project meer van me vraagt. 

Mijn drive is niet voor eigenbelang te gaan, of voor geld of goed maar in te steken op een diepere laag: passie en je innerlijke stem.

 

Dat zet je echt in beweging!