Pastoraat: voor wie?

Voor wie?

Semi-professional/vrijwilliger:

 • Jongeren
 • Studenten/scholieren
 • Kerkelijk werkers
  (ouderlingen, diakenen, pastorale-, jeugdwerkers)
 • Vrijwilligers
 • Kunstenaars, muzikale talenten, vormgevers
 • Sporters, trainers, (selectie-) spelers

Professional:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Mensen in de zorg of onderwijs of andere sectoren
 • Ondernemers
 • Predikanten
 • Kunstenaars, muzikale talenten, vormgevers
 • Sporters, trainers, (selectie-) spelers