Pastoraat:

Een mens is er niet per toeval!

Dat is de stellige overtuiging van 'de Werkplaats'. 

Veel mensen zijn op zoek naar hun ‘zin van hun leven’.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de bodem onder hun bestaan lijkt weg geslagen.
Zo kun je vastlopen in zaken die in het verleden zijn gebeurd.
Of het kan een gebondenheid zijn waar je op dit moment mee worstelt. Hiermee bedoel ik zaken waar je moeilijk los van komt.

In het pastoraat wil ik een luisterend oor zijn, bemoedigen vanuit de Bijbel. 
Je weer op weg helpen om in vrijheid met Christus te leven.