Ik heb Jan leren kennen als een integer mens die respectvol omgaat met de mensen om hem heen, als een denker, iemand met veel ideeën en veel mensenkennis.

In de gesprekken die ik met hem heb, merk ik dat hij door het stellen van de juiste vragen mij laat nadenken over wat ik belangrijk vind, lastig vind of wat ik mooi vind en wat mij drijft. Zoals ik het beleef is het jouw drive om mensen bewust te laten worden van hun talenten en om te groeien als mens en daarin ook bewust te worden van datgene wat de persoonlijke groei belemmert.

Ik merk in deze gesprekken dat het geloof in God daarin centraal staat en heel belangrijk voor je is; dit is iets waar je graag en veel over praat. 

Dit inspireert mij en zet me er altijd weer bij stil bij waar het echt om draait in het leven: dat we Gods geliefde kinderen zijn en dit mogen uitstralen naar de mensen om ons heen.

 Ilse


 

 Koen aan het spreken op een jongerenweekend

Ik kwam bij bureau 'de Werkplaats' doordat ik moeite had met vrijmoedig te spreken. Jan coachte mij hierin binnen en buiten de cursus Geloofwaardig Spreken die hij tevens aanbiedt.

Ik voelde mij namelijk niet waardig om voor een groep te mogen spreken. Ik vond het daarom nog lastiger om mij kwetsbaar op te stellen en mijn ervaringen en gevoelens over het geloof te delen.

Hij liet mij door de gesprekken en aanwijzingen merken dat ik er niet voor mijzelf stond, maar in opdracht van God en voor God. Dit inzicht had ik zonder hem niet gekregen en daardoor begon ik mij waardig te voelen om te spreken.

Jan gaf hierbij ook voorbeelden uit de Bijbel (Exodus 4: 10-12).  

In deze tekst krijgt Mozes de opdracht om naar de Farao te gaan en te gaan spreken.

Mozes ondervond ook moeite met spreken, maar God beloofde zijn Geest die Mozes de woorden in Mozes zijn mond legde.

Deze tekst gaf mij ook meer vrijmoedigheid, ik vertel namelijk niet mijn boodschap, maar die van God en Hij legt mij de woorden in de mond in de verdere lessen kreeg ik ook technieken aangereikt. Met deze technieken ging ik spreken over gerechtigheid. Een onderwerp dat mij aan het hart ligt. Mijn hart wordt namelijk onrustig van onrecht. Door de sfeer die Jan heeft gecreëerd kon ik vrijuit oefenen.

Na dat moment bleef Jan met mij evalueren, ik raakte hierdoor erg gesterkt in mijn waardig- en vrijmoedigheid om te spreken. Door Jan zijn coaching heb ik zelfs voor een groep jongeren op een weekend kunnen spreken.

Ik kon daar uiteindelijk frank en vrij staan en ik zie er nu zelfs naar uit om te spreken. 

Koen