Sprekers Workshop

Met 'de Werkplaats' willen we oefenen in het presenteren. 
We richten we ons specifiek op het spreken voor een groep.

Veel mensen zien ontzettend op tegen het houden van een toespraak.
Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat 85% van de mensen bang is voor spreken in het openbaar.

Vorm:

De sprekersworkshop is gehouden van maart t/m juni 2016.

Deze vond plaats op 6 woensdagavonden. 

weergave voorjaar 2017:

We begonnen deze avonden met een inleiding op spreken in het openbaar.

Hierbij gingen we oefenen, hebben we je handvatten aangereikt voor een presentatie en filmpjes laten zien van professionele sprekers.

Het aardige van deze workshop was dat je naast de theorie die je aangereikt kreeg,
als groep elkaar feedback ging geven vanuit een positieve insteek.

De meerwaarde van deze workshop was dat we het veel gingen hebben over vrijmoedigheid om te spreken. 
Avonden 3,4,5 en 6 gingen per keer twee deelnemers een toespraak houden over een Bijbelgedeelte. 

Data:

  • eind maart: kennismaking en algemene info
  •  april: theorie en doorspreken concrete punten Boek Geloofwaardig spreken
  •  mei: presenteren en andere oefeningen mbt spreken
  •  juni: presenteren en andere oefeningen mbt spreken
  •  sept: presenteren en andere oefeningen mbt spreken